2013

 
[ALT=" "]http://img826.imageshack.us/img826/1159/bd3e703b54.jpg[/ALT]

ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﻳﺐ
ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺘﺰﺍ ﻣﺪﻭﺭﺓ
ﻭﻳﻀﻌﻮﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻠﺐ ﻣﺮﺑﻌﺔ
ﻭﻧﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﺜﻠﺜﺎﺕ
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻪ !!

.. :

ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺸﺶ ﻭﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻟﻜﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ : ﻛﻴﻒ ﺩﻳﻨﻜﻢ
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺸﺶ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﺸﻘﻪ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﻩ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﻩ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺞ
ﻭﻓﻴﻪ..ﻭﻓﻴﻪ ..ﻭﻓﻴﻪﺍﻟﺦ!
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ : ﻻ ﺍﺭﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻓﺄﺗﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﺸﺶ :
) ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻫﻜﺬﺍ ﻭ ﻋﺴﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺸﺶ : ﺧﻠﻴﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ .. ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺍﺑﻦ ﻛﻠﺐ
..u feel like


Ʌ. : :..
ߔ


ݔ


х

( ) ( )
ﻓ !
 

%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0647%u0646%u0627%u0621
%u0632%u0627%u0626%u0631
{} {}

{} {}
%u0639%u0627%u0635%u0645
%u0627%u062D%u0645%u062F
%u0632%u0627%u0626%u0631
-
!!
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0632%u0627%u0626%u0631
-
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0627%u0644%u0627%u0621
%u0632%u0627%u0626%u0631

ݔ


%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0647%u0628%u0629
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u0632%u0627%u0626%u0631
(*_*)
%u0632%u0627%u0626%u0631
%u062F%u0648%u062F%u0648
%u0648%u0641%u0627%u0621
%u0632%u0627%u0626%u0631
................................................:
2014 - -
2012 - 2013 - 2014
2013
2013
2013

         

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd